Velkommen til hjemmesiden for Raklev og Omegns Lokalråd.

Under "Referater m.m." vil der løbende blive lagt referater, høringssvar og lignende ind i kronologisk orden, nyeste øverst.

"Formål" er opdateret 22/04 2019.
Under "Vedtægter" ses vedtægter godkendt på stiftende generalforsamling 29/03 2019.
Under "Generalforsamling" ses referat fra stiftende generalforsamling 29/03 2019.
Under "Bestyrelsen" ses personer valgt på stiftende generalforsamling 29/03 2019, samt hvorledes bestyrelsen efterfølgende har konstituret sig.
Under "Persondata" ses hvordan vi forholder os til persondatalovgivningen.

Hjemmesiden vil formentlig på et tidspunkt blive erstattet af anden hjemmeside med plads til mere information.

Medlemskab af Raklev og Omegns Lokalråd koster p.t. kr. 100 pr. person årligt.
Ved indmeldelse sendes mail til "vivi.husted@mail.dk" med navn, adresse, mailadresse og telefonnummer.
Efterfølgende betaling af kontingent foretages ved overførsel til:

Dragsholm Sparekasse
Reg. nr.: 0537
Kontonr.: 0000788309

Husk at notere navn og adresse ved overførsel.