Referat fra stiftende generalforsamling i Raklev og Omegns Lokalråd (ROL) 29/3-2019 kl. 15:30

Forud for den egentlige generalforsamling bød Bodil Terkelsen (BT) velkommen til de 35 herboende personer samt 1 bosiddende uden for området.

Ordet gik derefter til Nils Overgaard (NO), som orienterede omkring fortidens lokalråd i området i og omkring Kalundborg og hvordan ”Sagen om Herredsåsvejen” blev starten på ROL. Anne Overgaard (AO) fik herefter ordet for at fortælle om den fremtid, som initiativgruppen spår ROL og ikke mindst, hvor vi med de rette redskaber og støtte kan gøre en forskel i ROLs område. Ole Lundgaard (OL) orienterede om det arbejde, der på forhånd er lagt i skabelsen af en (midlertidig) hjemmeside samt hvordan vi havde tænkt os at håndtere persondatalovgivningen.

Herefter startede BT forberedelsen til generalforsamlingen ved at foreslå Peter Hermann (PH) til posten som dirigent. PH blev valgt og den stiftende generalforsamling kunne starte.

PH valgt som 1. punkt at gennemgå de af initiativgruppen foreslåede vedtægter.

Her startede en snak med salen om valg af navnet var det rette, - i særdeleshed om begrebet ”sogn” skulle indføres et eller andet sted i navnet. Slutteligt blev spørgsmålet sat til afstemning med 12 stemmer for ”Raklev Sogns Lokalråd” og 22 for ”Raklev og Omegns Lokalråd”.(ROL) 1 undlod at stemme. PH gennemgik herefter hele vedtægten punkt for punkt. OL satte vedtægterne op på storskærm og undervejs blev der rettet enkelte punkter og enkelte tilføjelser. Den herefter vedtagne vedtægt bliver lagt på ROLs hjemmeside snarrest.

PH gik herefter videre til de valg, der var relevante fra den vedtagne ”Generalforsamlingens Dagsorden”. Til referent blev valgt NO og der blev valgt 3 personer fra salen til stemmetællere.
Til bestyrelsen i 1 år blev valgt: Anne Overgaard, Bodil Therkelsen, Esben Hansen og Peter Eierdal
Til bestyrelsen i 2 år blev valgt: Vivi Husted, Ole Lundgaard og Nils Overgaard
Som suppleanter for 1 år blev valgt: Laurits Randrup og Kirsten Christiansen
Som revisor blev valgt: Maja Hansen og Ole Jericow, - og suppleant Kirsten Pedersen

De valgte bedes fremsende deres mailadresse for fremtidig orientering til nils@anovergaard.dk

PH afsluttede herefter den stiftende generalforsamling og takkede for god ro og orden under handlingen.

 

Kalundborg d. 30/3 2019

 

 

------------------------------------------------------           ---------------------------------------------------

Dirigent Peter Hermann                          Referent Nils Overgaard