Persondatabeskyttelsesloven
D. 25. maj 2018 er nye EU-regler om behandling af persondata trådt i kraft.
Formålet er at beskytte dig som privatperson og dine data endnu bedre, når foreninger og virksomheder håndterer oplysninger.
I Raklev og Omegns Lokalråd anvender vi det, man kalder ”ikke-personfølsomme” oplysninger for at kunne opkræve kontingent og sende oplysninger til medlemmerne.

Hvilke data har Raklev og Omegns Lokalråd
Vi har følgende data registreret på Raklev og Omegns Lokalråds liste med kontaktoplysninger om dig som medlem:
• Dit navn
• Din adresse
• Din mailadresse og/eller dit telefonnummer

Hvad bruges data til
Vi bruger data til følgende formål:
• Opkrævning af kontingent
• Indkaldelse til generalforsamling og møder
• Udsendelse af informationer
Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre - udover kontaktoplysninger for bestyrelsen, som vises på Raklev og Omegns Lokalråds hjemmeside.
Vi sælger ikke oplysninger til markedsføring.

Dataansvarlig
Raklev og Omegns Lokalråd er dataansvarlig efter de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger.
Du har altid ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, og du kan bede om at få dem rettet eller slettet, hvis de er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante.